14,500,000ریال
کد محصول PX7500D

10,140,000ریال
کد محصول PX7000

13,000,000ریال
کد محصول PX7000S

7,110,000ریال
کد محصول PX6000

0ریال
کد محصول 8600S

9,850,000ریال
کد محصول 7500SP

10,950,000ریال
کد محصول 7500SP

7,750,000ریال
کد محصول PX7500s

8,650,000ریال
کد محصول PX7500s50_____________________PX7500s

7,875,000ریال
کد محصول px3000

7,875,000ریال
کد محصول px3000put

16,800,000ریال
کد محصول PX7500

فیلتر قیمت


0 20000000 0 ریال به 20000000ریال

فیلتر بندها

حافظه داخلی

ظرفیت

نمایشگر

چاپگر داخلی

اشتراک خبرنامه

با اشتراک در خبرنامه از آخرین محصولات و تغییرات همواره از طریق ایمیل مطلع گردید.

bottom-logo.png

قیمت ترازو و باسکول های وب سایت صرفاً جهت اطلاع می باشد جهت خرید با ما تماس بگیرید.

Search